Skip to main content

Voelen

Kindermassage

30 min: 25€/ 1u: 50€

Deze massage is een massage op maat voor alle kinderen.

Eerst is er een intakegesprekje om te kijken wat het kind prettig vindt en wat niet als het om lichaamsaanrakingen gaat. De massage kan over de kleren heen, maar het kind mag zich ook gedeeltelijk ontkleden zoals bij een ‘echte’ massage, als het zich daar prettig bijvoelt. Aan de hand van edelstenen en mineralen wordt een passend geurtje gekozen voor de olie en ook de krachtdiertjes en warmtekussens kunnen komen vergezellen.

De massage kan starten met het tot rust komen en in het hier en nu landen met een verkennende zintuigronde. Invloeden vanuit mijn cursus heppiemassage en ontspanningsmassage vormen deze massage.

Als ouder/begeleider is het aangewezen om zeker de eerste keer bij het (jonge) kind te blijven.

Heppiemassage werd in 2010 in Nederland ontwikkeld door massagetherapeute Helen Lodder. Zij kreeg de vraag van een moeder om een aangepaste massage te creëren voor haar zoontje met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Na zich uitgebreid verdiept te hebben in autisme werkte ze een massage uit die geschikt was voor deze doelgroep en tevens voor alle andere kinderen waar de prikkelverwerking anders verloopt.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende aangepaste massagevormen (diepe drukmassage, strijkmassage, hand- en voetmassage) en dit indien gewenst, in combinatie met aromatherapie en het gebruik van helende stenen.

Diepe druk

Dit is een massagevorm die systematisch en repetitief druk uitoefent op de spiergroepen en gewrichten. Uit observatie blijkt dat personen met autisme zichzelf vaak dit soort druk toedienen of baat hebben bij druk in de vorm van verzwaarde dekens of drukpakken.

Strijkmassage

Deze strijkmassage gebeurt in eerste instantie over de kledij heen. Ze is gebaseerd op de strijkmassage van Tiffany Field, een Amerikaanse psychologe die onderzoek deed naar het effect van massage bij kinderen met ASS. Ze bestaan uit gestructureerde strijkbewegingen over heel het lichaam die het loslaten stimuleren. In een later stadium kan deze massage ook op de blote huid gebeuren met aangepaste aromatische olie.

Hand-en voetmassage

Deze gebeuren met aangepaste aromatische olie.

Aromatherapie en helende stenen

Er worden drie soorten aromatische oliemengsels gebruikt met telkens een daarbij horende helende steen : “Lekker slapen”, “voetjes op de grond” en “zonnetje in je hart”.

Wat doet Heppiemassage®?

Door aanraking en massage worden verschillende hormonen gestimuleerd die een goed gevoel geven, de hechting bevorderen en de stress verminderen. Massage bevordert de slaap, werkt aardend en begrenzend, kan pijn verzachten en helpt bij stress en spanning. Onderzoek toonde aan dat een regelmatige massage bij mensen met autisme de stress vermindert en het contact bevordert…
Door stimulatie van verschillende zintuigen tegelijkertijd wordt er meer evenwicht gebracht in het gebruik van linker-en rechterhersenhelft.

Een Heppiemassage® ontvangen

Alhoewel de massage speciaal ontwikkeld werd voor kinderen met ASS wijst de praktijk uit dat ze eigenlijk geschikt is voor iedereen. Ze bewees al goede diensten bij kinderen met ADHD, syndroom van down, hoog sensitieve kinderen, kinderen die moeilijk kunnen ontspannen, maar ook volwassenen kunnen veel baat hebben bij een Heppiemassage®. De massage gebeurt steeds op maat in afstemming op de ontvanger en na een uitgebreid intakegesprek met de ouder(s) en een observatie van het kind.